Μη κατηγοριοποιημένο – ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Από το 1917 | Α.M. 0303008
Βελβεντός Κοζάνης, ΤΚ: 50400
+30 2464031924
10 Μάι 2023

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Βελβεντού ΣΥΝΠΕ, στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», επιθυμεί να προσλάβει (1) εργάτη γης για να απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο (Κωδικός Έργου : Μ16ΣΥΝ2-00088) για χρονικό διάστημα 150 ημερών.

Περιγραφή θέσης :

  • προετοιμασία των πιλοτικών αγρών και διεκπεραίωση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς επίσης και όλων των απαιτούμενων εφαρμογών και επεμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

Αποστολή βιογραφικών στο asepop@asepop.gr με θέμα στο email ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ_ΜΕΤΡΟ 16.

27 Απρ 2021

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Προμήθεια Φωτοβολταϊκών

 

ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση1Ο ΧΛΜ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50400

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

Τηλ.  2464031333

Fax.2464031924

e-mail : asepop@asepop.gr

Ημερομηνία: 27/04/2021
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

O ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» για το υποέργο 1ο ΥΠΟΕΡΓΟ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΑΣΕΠΟΠ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ  ΑΣΕΠΟΠ ΣΥΝ. ΠΕ» 

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Συνοπτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

  1. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ/ΕΓΚΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΩΝ ΠΑΝΕΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ
  2. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ  ΣΤΕΓΗΣ   ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ  ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΤΩΝ ΨΥΓΕΙΩΝ
  3. ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Για τις αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, είτε στη διεύθυνση τουΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 1Ο ΧΛΜ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50400 ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση asepop@asepop.gr, για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, έως την Δευτέρα 05/06/2021, Ώρα 14:00 μ.μ.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ