Νέα – ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Από το 1917 | Α.M. 0303008
Βελβεντός Κοζάνης, ΤΚ: 50400
+30 2464031924

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑ Γ.Σ. ΣΤΙΣ 24.05.2024

Καλείσαι, ως μέλος του Συνεταιρισμού μας, την 24-05-2024 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00μ.μ στην αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου Βελβεντού, σε Επαναληπτική Γενική Απολογιστική Συνέλευση, σύμφωνα με τα άρθρα 20,21,22 και 23 του ισχύοντος  καταστατικού

VELVITA_600x400

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα, για την επιλογή αναδόχου του έργου: EuFruitbasket – 101136433, Ενέργειες Ενημέρωσης και προώθησης για την αύξηση της κατανάλωσης φρούτων της ΕΕ στην εσωτερική αγορά (Γερμανία και Ισπανία).

Προκήρυξη Πρόσληψης Προσωπικού

Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Βελβεντού ΣΥΝΠΕ, στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», επιθυμεί να προσλάβει (1) εργάτη γης

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Προμήθεια Φωτοβολταϊκών

O ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: «ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού συστήνει το Κλαρίσιο ροδάκινο στην Ε.Ε., για να γίνει το πρώτο ΕΠΙΠ της Ελλάδας

Σπουδαία νέα για τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που με την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ονομασία «Κλαρίσιο Ροδάκινο», προχωρά στο αντίστοιχο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αναγνωριστεί ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

Διαβάστε περισσότερα