Νέα - ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Από το 1917 | Α.M. 0303008
Βελβεντός Κοζάνης, ΤΚ: 50400
+30 2464031924

Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού Για Προμήθεια Φωτοβολταϊκών

ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Ταχ. Δ/νση 1Ο ΧΛΜ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50400

ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ

Τηλ.  2464031333

Fax.   2464031924

e-mail  : asepop@koz.forthnet.gr

Ημερομηνία: 08/12/2020

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

O ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό σύμφωνα με το άρθρο 117 του ν. 4412/16, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: « ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΣ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΒΕΛΤΙΩΣΗ/ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ»  για το υποέργο  2ο ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΩΝ ΣΤΗ ΣΤΕΓΗ  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ε.Ε. Συνοπτικά η προμήθεια έχει ως εξής:

  1. ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ
  2. ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ (INVERTERS)
  3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ
  4. ΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙ ΣΤΕΓΗΣ
  5. ΙΣΧΥΣ : 499,95 KW

 

Για τις αναλυτικές προδιαγραφές του εξοπλισμού οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτημα, είτε στη διεύθυνση του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, 1Ο ΧΛΜ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ – ΚΟΖΑΝΗΣ, ΤΚ 50400 ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, ή με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση asepop@koz.forthnet.gr, για όσο διάστημα διαρκεί το δικαίωμα υποβολής προσφορών, κατά τη διάρκεια των εργάσιμων ημερών και μέσα στο ωράριο εργασίας. Οι προσφορές υποβάλλονται στην έδρα της αναθέτουσας αρχής, έως την Δευτέρα 18/01/2021, Ώρα 14:00 μ.μ.

 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΜΠΑΛΑΝΗΣ

Ο ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού συστήνει το Κλαρίσιο ροδάκινο στην Ε.Ε., για να γίνει το πρώτο ΕΠΙΠ της Ελλάδας

Σπουδαία νέα για τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, που με την έγκριση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την ονομασία «Κλαρίσιο Ροδάκινο», προχωρά στο αντίστοιχο Μητρώο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να αναγνωριστεί ως Εγγυημένο Παραδοσιακό Ιδιότυπο Προϊόν (ΕΠΙΠ).

VELVITA_600x400

Περίληψη Ανοικτού Διαγωνισμού

Περίληψη ανοικτού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη πρόσφορα για την επιλογή αναδόχου του έργου «Ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης φρέσκων φρούτων στη Νορβηγία και τη Σερβία»
Διαβάστε περισσότερα

Συνέντευξη του Γενικού Διευθυντή του ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ στο περιοδικό ΦΡΟΥΤΟΝΕΑ σχετικά με τη διακίνηση των μήλων KIKU

Τα μήλα KIKU αλλάζουν τον τρόπο που βλέπετε και που γεύεστε τα μήλα! Είναι αυτά με τη χαρακτηριστική ρίγα και έχουν μοναδική νοστιμιά από τη ρίζα τους!
Διαβάστε περισσότερα