Ο Αγροτικός Συνεταιρισμός Επεξεργασίας και Πωλήσεως Οπωροκηπευτικών Προϊόντων Βελβεντού ΣΥΝΠΕ, στα πλαίσια του Υπομέτρου 16.1 -16.2 «Ίδρυση και λειτουργία Επιχειρησιακών Ομάδων της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για την παραγωγικότητα και τη βιωσιμότητα της γεωργίας» εθνικής και διακρατικής εμβέλειας του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020», επιθυμεί να προσλάβει (1) εργάτη γης για να απασχοληθεί στο συγκεκριμένο έργο (Κωδικός Έργου : Μ16ΣΥΝ2-00088) για χρονικό διάστημα 150 ημερών.

Περιγραφή θέσης :

  • προετοιμασία των πιλοτικών αγρών και διεκπεραίωση των απαραίτητων καλλιεργητικών φροντίδων (άρδευση, λίπανση, φυτοπροστασία, συγκομιδή, δειγματοληψίες κτλ) καθώς επίσης και όλων των απαιτούμενων εφαρμογών και επεμβάσεων στα πλαίσια υλοποίησης του Έργου.

Αποστολή βιογραφικών στο asepop@asepop.gr με θέμα στο email ΕΡΓΑΤΗΣ ΓΗΣ_ΜΕΤΡΟ 16.