Πιστοποιήσεις – ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Από το 1917 | Α.M. 0303008
Βελβεντός Κοζάνης, ΤΚ: 50400
+30 2464031924

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ τα τελευταία χρόνια εφαρµόζει το σύστηµα της ολοκληρωµένης παραγωγής, ενώ είναι πιστοποιηµένος κατά ISO, HACCP, GLOBALGAP KAI EUREPGAP, ενώ από το 2002 εφαρµόζεται η ολοκληρωµένη διαχείριση κατά AGRO 2.1 2.2.

Η σηµασία της τόσο για τον παραγωγό, όσο και για τον καταναλωτή είναι κρίσιµη, καθώς διασφαλίζει την άριστη ποιότητα του προϊόντος, κάτι που αποτελεί κύριο µέληµα του συνεταιρισµού.

Όλοι οι παραγωγοί συµβουλεύονται το γεωτεχνικό τµήµα πριν από την εφαρµογή οποιασδήποτε καλλιεργητικής φροντίδας και καταγράφουν όλες τις καλλιεργητικές φροντίδες που εφαρμόζουν στα κτήµατά τους, µε σκοπό την ασφάλεια και ποιότητα του προϊόντος.

Κάθε χρόνο εφαρµόζονται πειραµατικά νέες καλλιεργητικές µέθοδοι που έχουν δοκιµαστεί στο παρελθόν µε επιτυχία σε άλλες περιοχές.