Ο Συνεταιρισµός – ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Από το 1917 | Α.M. 0303008
Βελβεντός Κοζάνης, ΤΚ: 50400
+30 2464031924

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, µε κύριο προϊόν το ροδάκινο. αποτελεί έναν υγιή συνεταιρισµό και έναν σηµαντικό µοχλό οικονοµικής ανάπτυξης για την περιοχή του Βελβεντού Κοζάνης, αλλά και για την ελληνική οικονοµία.

Αριθµεί περίπου 400 παραγωγούς ενεργά µέλη που καλλιεργούν σήµερα περίπου 6.500 στρέµµατα.

Έχει καταφέρει να είναι γνωστός και εκτός των συνόρων, χάρη στα άριστα ποιοτικά προϊόντα που παράγει και όλες τις σύγχρονες µεθόδους καλλιέργειας που εφαρµόζει. Τα προϊόντα του βρίσκονται σε όλη την Ελλάδα, ενώ πραγµατοποιεί και σηµαντικές εξαγωγές σε χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης µε κύρια αγορά αυτή της Ρωσίας. Ο συνολικός όγκος εξαγωγών ξεπερνάει τα 3.250.000 κιλά.

Το ποσοστό εξαγωγών αγγίζει το 40% των συνολικών πωλήσεων.