Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με οικονομική υποστήριξη 17 συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων (ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ΑΣ Βέροιας «Venus», ΑΣ Επισκοπής, κ.ά.).

Το Τμήμα Φυλλοβόλων Οπωροφόρων Δέντρων Νάουσας (ΤΦΟΔΝ) είναι ο μοναδικός φορέας στη χώρα μας, που διατηρεί γενετικό υλικό φυλλοβόλων οπωροφόρων δένδρων in vivo – με περισσότερους από 650 γενότυπους. Πραγματοποιεί –μεταξύ άλλων– πρόγραμμα αξιολόγησης νέων ποικιλιών ροδακινιάς, βερικοκιάς, κερασιάς, μηλιάς και αχλαδιάς, σε ό,τι αφορά την ποιότητα και την παραγωγικότητα των καρπών, αλλά και την ανθεκτικότητα σε ασθένειες ή σε παγετό.

Η ερευνήτρια του ΤΦΟΔΝ, Δρ. Παυλίνα Δρογούδη, επισημαίνει πως η εισαγωγή και η διάχυση στην ελληνική αγορά νέων ποικιλιών, που δημιουργήθηκαν στο εξωτερικό, είναι αναγκαίο να αξιολογούνται, καθώς με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται ο έλεγχος της προσαρμοστικότητάς τους στις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και αποφεύγεται το ρίσκο που μπορεί να πάρουν οι παραγωγοί, βάζοντας μία ποικιλία που μετά από μερικά χρόνια θα πρέπει να «ξεπατώσουν» με μεγάλο οικονομικό κόστος.

Όπως τονίζει, φέτος ήταν το δεύτερο έτος παραγωγής σε 72 νέες ποικιλίες ροδακινιάς και νεκταρινιάς και 21 ποικιλίες βερικοκιάς, ενώ το καλοκαίρι 2017 προγραμματίζονται να γίνουν δύο εκθέσεις-παρουσιάσεις νέων ποικιλιών. Το παραπάνω πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε με οικονομική υποστήριξη 17 συνεταιριστικών και ιδιωτικών φορέων (ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού, ΑΣ Βέροιας «Venus», ΑΣ Επισκοπής, κ.ά.). Ακόμη μία δράση του ΤΦΟΔΝ είναι η δημιουργία νέων ποικιλιών, οι οποίες μπορούν να ανταγωνιστούν τις ξένες εισαγόμενες ποικιλίες, μειώνοντας το ισοζύγιο των εισαγωγών-εξαγωγών.

Η Δρ. Δρογούδη αναφέρει πως πραγματοποιείται πρόγραμμα δημιουργίας νέων αυτογόνιμων ποικιλιών κερασιάς και βερικοκιάς με ανθεκτικότητα στην ίωση sharka. Αποτέλεσμα είναι η ευρεία χρησιμοποίηση από παραγωγούς του Ν. Ημαθίας της ποικιλίας κονσερβοποιήσιμου ροδάκινου Α37, καθώς και η ευρεία φύτευση ποικιλιών βερικοκιάς, όπως Νόστος, Νεράιδα, Νηριής κ.ά. από παραγωγούς της Πελοποννήσου, αλλά και της υπόλοιπης Ελλάδας.