Εγκαταστάσεις – ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
Από το 1917 | Α.M. 0303008
Βελβεντός Κοζάνης, ΤΚ: 50400
+30 2464031924

Οι εγκαταστάσεις του συνεταιρισμού βρίσκονται σε χώρο με έκταση περίπου 25 στρεμμάτων, που στεγάζει γραφεία διοίκησης, 11 ψυκτικούς θαλάμους ελεγχόμενης ατμόσφαιρας, αποθήκη γεωργικών φαρμάκων, αποθηκευτικούς χώρους, διαλογητήρια.

Επίσης, διαθέτει κατάστημα στην κεντρική αγορά Αθηνών στο Ρέντη. Ο ΑΣΕΠΟΠ έχει ετοιμάσει μελέτη για να επεκτείνει τις εγκαταστάσεις του, δημιουργώντας επιπλέον 10 ψυκτικούς θαλάμους αυξάνοντας τη δυνατότητα αποθήκευσης προϊόντων κατά 2.000 τόνους.

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ απασχολεί μόνιμα 10 υπαλλήλους, ενώ κατά την θερινή περίοδο αιχμής φτάνει να απασχολεί μέχρι και 80 άτομα, ως εποχικό προσωπικό.

Τα προϊόντα του συνεταιρισμού έχουν γίνει τόσο αναγνωρίσιμα στο εξωτερικό, σε βαθμό που η ζήτησή τους είναι τόσο αυξημένη, με αποτέλεσμα σε κάποιες περιπτώσεις να μην υπάρχει επάρκεια προϊόντων, ώστε να καλυφθούν όλοι οι υποψήφιοι αγοραστές. Για το λόγο αυτό, γίνεται αυστηρή επιλογή πελατών, έτσι ώστε ο συνεταιρισμός να επιτυγχάνει συνεργασίες μόνο με σοβαρές και αξιόπιστες εταιρείες, που επιθυμούν σταθερές και μακροχρόνιες συνεργασίες.